แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 และแนวโน้มเทคโนโลยีเกิดใหม่

คาดการณ์การกระจายโครงการทั่วประเทศ 212 โครงการ รวม forty eight โครงการเปิดใหม่ มูลค่า 58,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 15 โครงการ มูลค่า 23,000 ล้านบาท ทาวน์โฮม 23 โครงการ และบ้านแฝด มูลค่า 19,300 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 6 โครงการ มูลค่ารวม…